Vacatures

Huishoudelijk medewerker (Nieuwstad)

Standplaats: Zutphen

Meer informatie

Huishoudelijk medewerker (Nieuwstad)

Huishoudelijk medewerker (Nieuwstad)

De sector Specialistisch Verblijf Oost is gesitueerd op het terrein Groot Hungerink in Eefde en heeft daarnaast een aantal buitenprojecten. Eén van deze buitenprojecten is de locatie Nieuwstad. Binnen de Nieuwstad wordt intensieve 24-uurs begeleiding geboden aan 25 cliënten die ieder een eigen appartement bewonen. Wij werken in onze begeleiding vanuit het Relationeel Competentiemodel, waarbij we streven naar een zo gewoon mogelijk leven op de gebieden zelfzorg, wonen, werken en vrije tijd.

Voor de locatie Nieuwstad zijn wij, tijdelijk voor de duur van 6 maanden, op zoek naar een enthousiaste:

 

Huishoudelijk medewerker

8 uur per week (22,22%)

 

De functie:

Als huishoudelijk medewerker wordt je in­gezet voor het verrichten van huishoudelijke werkzaam­heden in het appartement van de cliënt en de gezamenlijke ruimtes. Om dit werk te kunnen doen is het noodzakelijk dat je om kunt gaan met onze doelgroep. Dat betekent: dat je niet snel van je stuk raakt en cliënten tactvol kunt benaderen. Daarnaast is affiniteit met huishoudelijke werkzaamheden uiteraard een vereiste.

Wij verwachten van jou dat je:

 • Ervaring met huishoudelijke werkzaamheden hebt.
 • Zelfstandigheid combineert met een flexibele instelling.
 • Beschikt over doorzettingsvermogen.
 • Een tactvolle benaderingswijze richting onze cliënten hebt.

Wat kan jij van ons verwachten:

 • Een dynamische organisatie met een uitdagende doelgroep;
 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 6 maanden;
 • Salariëring conform CAO- gehandicaptenzorg, FWG 25. 

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Ursula Mentink, Teammanager, te bereiken op 06-30013144.

Sollicitaties vóór 20 oktober a.s., uitsluitend via de website van Trajectum: www.trajectum.info

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 25 oktober 2018.

 


 

Regio
Overijssel

Locatie
Zutphen

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
20 oktober 2018

Startdatum
12-10-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Ursula Mentink
06-30013144

Solliciteren

Agogisch werkbegeleiders (Plataan)

Standplaats: Boschoord

Meer informatie

Agogisch werkbegeleiders (Plataan)

Agogisch werkbegeleiders (Plataan)

Op de locatie Boschoord bevindt zich De Plataan. De Plataan is een intensieve behandelafdeling ten behoeve van de behandeling van zes lichtverstandelijk beperkte cliënten met ernstige tot zeer ernstige gedragsproblematiek, welke tot uiting kan komen in destructief gedrag naar zichzelf, naar anderen en/of naar de omgeving.

Voor sommige cliënten is de stap naar de reguliere werk- en activiteitenvoorzieningen te groot,  hierdoor duurt het relatief lang voordat zij in staat zijn deel te nemen aan werk en activiteiten terwijl ze juist veel baat kunnen hebben bij een zinvolle dagbesteding vanaf het begin van de behandeling.

We starten een pilot van een jaar om te onderzoeken of cliënten door onderstaande inzet beter in staat zijn een dagelijkse routine op te pakken en zo een zinvolle dag invulling ervaren.

 

Voor afdeling de Plataan zoeken wij voor deze prachtige functie:

 

Agogisch werkbegeleiders

14 en 20 uur per week 
 

De agogisch werkbegeleiders  zullen onderdeel zijn van het Plataan team en als zodanig ook mee participeren in de teamvergaderingen/ overdrachten.

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het in (multidisciplinair) teamverband en individueel begeleiden en behandelen van cliënten. Observeren, rapporteren en methodisch kunnen denken en handelen zijn een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Je zorgt samen met het team voor een duidelijke structuur en een passend leefklimaat op de afdeling. Je stelt samen met de PB’r een weekprogramma op waarbij het zorgplan van de cliënt het uitgangspunt is. Verder bied je een gedifferentieerd aanbod van activiteiten dat aansluit op de vaardigheden, interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele cliënt.

 

Wij verwachten van jou dat je: 

 • een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer bent, met een relevante, afgeronde opleiding op tenminste MBO- niveau 4;
 • minimaal 21 jaar bent;
 • ervaring hebt in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 • beschikt over accuratesse, flexibiliteit en sociale- en communicatieve vaardigheden; 
 • beschikt over goede analytische- en adviesvaardigheden;
 • een professionele relatie kunt aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 • adequaat weet om te gaan met conflictsituaties;
 • het als een uitdaging ziet om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de afdeling en met name de ontwikkeling van de rol van agogisch werkbegeleider.

Wat mag je van ons verwachten:

 • een dynamische, uitdagende functie op een unieke locatie, waar creativiteit en eigen initiatief worden gevraagd en gewaardeerd;
 • periodieke training en scholing; werkbegeleiding en coaching maken daar deel van uit;
 • salariëring conform de CAO gehandicaptenzorg FWG 40.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Bianca Ouderkerken (teammanager) te bereiken via 0683667537

Solliciteren uitsluitend online via de button ‘solliciteren’ voor 1 november 2018.

 


 

Regio

Locatie
Boschoord

Vacaturetype / functietype
Parttime

Sluitingsdatum
1 november 2018

Startdatum
10-10-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Bianca Ouderkerken
06-83667537

Solliciteren

Front-office medewerker / doktersassistente

Standplaats: Boschoord

Meer informatie

Front-office medewerker / doktersassistente

Front-office medewerker / doktersassistente

 

Op locatie Boschoord  zijn FPK De Beuken en ’t Wold gevestigd, onderdeel van sector Klinisch Behandelen Noord. Cliënten van FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) De Beuken verblijven in een gesloten,  beveiligde kliniek. ’t Wold is samen met De Beuken gevestigd op hetzelfde terrein in Boschoord. ’t Wold beschikt over gesloten, besloten en open afdelingen, die functioneel te onderscheiden zijn in observatie-, crisisinterventie-behandel- en resocialisatieafdelingen.  

Vanuit de Medische dienst wordt de somatische zorg voor de cliënten ingezet en gecoördineerd. Aan de dienst verbonden is een team verpleegkundigen en front-office medewerksters (doktersassistentes) die aan deze zorg mede uitvoering geeft. De aan de instelling verbonden huisarts houdt er wekelijks spreekuur, de tandartszorg en paramedische zorg wordt er gecoördineerd. 

Voor de medische dienst van Trajectum Noord is met ingang van 1 december een vacature voor de functie van:

 

Front-office medewerker/ doktersassistente

32 uur per week

De functie:

Als het eerste aanspreekpunt van de Medische dienst representeer je op een constructieve wijze de Medische Dienst. Je speelt een belangrijke rol in het ontvangen van de somatische zorgvragen en in de communicatie hierover met verpleegkundigen, afdelingen, huisarts en apotheker.

Op indicatie ondersteun je de verpleegkundigen en/of huisarts en voer je medisch technische handelingen uit.

Je triageert binnenkomende zorgvragen en leidt mede toe tot verdere zorg. Je registreert dit in het medisch dossier in MicroHis X. Het voorbereiden van prescriptie behoort tot de dagelijkse werkzaamheden. Verder voer je diverse administratieve en planningstaken uit en gebruik je hiervoor software als Word en Excel en portals van Zorgdomein en van de apotheker.

 

Functie-eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding voor doktersassistente en beschikt over meerjarige werkervaring, bij voorkeur aangevuld met enige kennis en ervaring in de GGZ, of de SGLVG-zorg.
 • Je bent bekend met triageren volgens de NHG standaard.
 • je kunt zelfstandig en professioneel werken en je bent een positief ingestelde teamspeler.
 • Je bent bedreven in het werken met een HIS, bij voorkeur MicroHis X en het werken met Zorgdomein.
 • Je hebt inzicht in interactionele processen en je kan situaties in relatie tot orde en veiligheid goed inschatten.
 • Je bent oplettend en werkt nauwkeurig en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt je verplaatsen in de mogelijkheden en beperkingen van onze doelgroep.
 • Directe beschikbaarheid is een belangrijk pré
Wat mag je van ons verwachten:
 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een multidisciplinair team;
 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert;
 • in eerst instantie een dienstverband van een jaar met de intentie voor een duurzame verbinding.
 • salariëring conform de CAO gehandicaptenzorg fwg  35
 • een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • De werktijden worden in overleg ingezet in vier diensten verdeeld van maandag tot en met vrijdag.

 

Informatie

Wil je meer informatie over deze functie kun je contact opnemen Bianca Ouderkerken, teammanager Medische Dienst Noord: 06-83667537

Jouw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag voor 1 november aanstaande uitsluitend online via de vacaturepagina op onze website: www.trajectum.nl. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


 

Regio

Locatie
Boschoord

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
1 november 2018

Startdatum
12-10-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Bianca Ouderkerken
06-83667537

Solliciteren

Persoonlijk Begeleider (Berkelland)

Standplaats: Rekken

Meer informatie

Persoonlijk Begeleider (Berkelland)Word jij onze nieuwe collega op locatie Berkelland?

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag ((SG)LVB). Sommige cliënten hebben een forensische achtergrond. Het doel van onze zorg is dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij.

Bij Klinisch Behandelen Oost in Rekken (locatie Berkelland) worden cliënten behandeld in een gesloten behandelsetting voor gedrags- en verslavingsproblemen. Locatie Berkelland kent een observatiegroep, behandelgroepen, een zorg intensieve afdeling en een resocialisatie groep voor totaal 62 cliënten. Daarnaast is er een afdeling voor activiteiten en verschillende vormen van therapie.

Wij zoeken voor de behandelafdelingen van locatie Berkelland nieuwe collega’s in de functie van

PERSOONLIJK BEGELEIDER

voor gemiddeld 28 - 30 uren per week

De functie:

Je bent persoonlijk begeleider van een aantal cliënten en je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het behandelplan. Je werkzaamheden zijn gericht op de behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte cliënten met sterke ge­dragsproblematiek. De begeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden in overeenstemming met de behandelplannen. Je hebt interne contacten ­met je manager, collega begeleiders, cliëntenadministratie, activiteitenbegeleiding, de onderwijskracht, vaktherapeuten en de behandelaar. Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.

Wij verwachten van jou dat je:

 • een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer bent, met een relevante, afgeronde opleiding op HBO- niveau (bij voorkeur SPH, MWD of verpleegkunde);
 • ervaring hebt in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 • beschikt over accuratesse, flexibiliteit en sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • ervaring hebt met het persoonlijk begeleiderschap en bij voorkeur met het Sociaal Competentiemodel;
 • beschikt over goede analytische- en adviesvaardigheden;
 • een professionele relatie kunt aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 • adequaat weet om te gaan met conflictsituaties;
 • het als een uitdaging ziet om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende RVE.

Wat kan jij van ons verwachten:

 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een nieuw multidisciplinair en ambitieus team;
 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert;
 • een tijdelijk dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheden, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, tot verlenging;
 • salariëring conform CAO- gehandicaptenzorg FWG 45;
 • een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij één van de teammanagers. Neem contact op via het secretariaat (088-9296605) en je wordt met een aanwezige teammanager doorverbonden.

Solliciteren kan uitsluitend online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Ben je wel geïnteresseerd in een functie op Berkelland, maar je voldoet niet aan de in deze vacature gestelde opleidingseis? Mocht je een relevante MBO-4 opleiding afgerond hebben dan nodigen je van harte uit om te solliciteren naar de functie van Begeleider. Deze vacature is ook te vinden op de vacaturepagina op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Regio
Gelderland

Locatie
Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Secretariaat
088 -9296605

Solliciteren

Begeleider (Berkelland)

Standplaats: Rekken

Meer informatie

Begeleider (Berkelland)Word jij onze nieuwe collega op locatie Berkelland?

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag ((SG)LVB). Sommige cliënten hebben een forensische achtergrond. Het doel van onze zorg is dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij.

Bij Klinisch Behandelen Oost in Rekken (locatie Berkelland) worden cliënten behandeld in een gesloten behandelsetting voor gedrags- en verslavingsproblemen. Locatie Berkelland kent een observatiegroep, behandelgroepen, een zorg intensieve afdeling en een resocialisatie groep voor totaal 62 cliënten. Daarnaast is er een afdeling voor activiteiten en verschillende vormen van therapie.

Wij zoeken voor de behandelafdelingen van locatie Berkelland nieuwe collega’s in de functie van

BEGELEIDER

voor gemiddeld 28 - 30 uren per week

De functie:

Je bent als begeleider mede verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het behandelplan. Je werkzaamheden zijn gericht op de behandeling en begeleiding van licht verstandelijk beperkte cliënten met sterke gedragsproblematiek. De begeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden in overeenstemming met de behandelplannen. Je hebt interne contacten met je teammanager, collega begeleiders, cliëntenadministratie, activiteitenbegeleiding, de onderwijskracht, vak therapeuten en de behandelaar. Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.

Jij:

 • bent een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer, met een relevante, afgeronde opleiding op tenminste MBO- niveau 4 (bij voorkeur SPW, MMZ of verpleegkunde);
 • hebt ervaring in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 • beschikt over accuratesse, flexibiliteit en sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • hebt ervaring in het werken met het Sociaal Competentiemodel;
 • beschikt over goede analytische- en adviesvaardigheden;
 • kunt een professionele relatie aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 • weet adequaat om te gaan met conflictsituaties;
 • ziet het als een uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende organisatie.

Wat kan jij van ons verwachten: 

 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een multidisciplinair en ambitieus team;
 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert;
 • een tijdelijk dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheden, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, tot verlenging;
 • salariëring conform CAO- gehandicaptenzorg FWG 40;
 • een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij één van de teammanagers. Neem contact op via het secretariaat (088-9296605) en je wordt met een aanwezige teammanager doorverbonden.

Solliciteren kan uitsluitend online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Heb je een relevante HBO-opleiding afgerond en zou je graag aan de slag willen als Persoonlijk Begeleider? Kijk dan verder op de vacaturepagina. We zijn ook op zoek naar collega’s in de functie van Persoonlijk Begeleider!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Regio
Gelderland

Locatie
Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Secretariaat
088 -9296605

Solliciteren

Begeleiders Flexpool (Oost)

Standplaats: Eefde, Rekken

Meer informatie

Begeleiders Flexpool (Oost)

Begeleiders Flexpool (Oost)

Binnen verschillende afdelingen hebben wij regelmatig behoefte aan flexibel in te zetten medewerkers. Dit betreft dan zowel op woon- en dagbestedinglocaties in Eefde/Zutphen, als binnen onze locatie Berkelland in Rekken.

Wij zoeken voor onze Flexpool enthousiaste

BEGELEIDERS

16 tot 32 uur per week

Wat zijn je taken?

 • je begeleidt samen met een begeleider of persoonlijk begeleider een groep cliënten volgens een vastgesteld programma;
 • je draagt mede zorg voor de continuïteit van de zorgverlening en je levert een bijdrage aan observatie en overdracht;
 • je voert een aantal administratieve en huishoudelijke werkzaamheden uit.

Wij verwachten van jou dat je:

 • in het bezit bent van een agogische of verpleegkundige opleiding op MBO-4 of HBO-niveau zoals: SPW, MMZ, AW, AB, CIOS, Maatschappelijk Werk, SPH of HBO-V;
 • ervaring hebt met onze doelgroep SGLVB (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt), of met een vergelijkbare doelgroep;
 • tenminste 23 jaar oud bent;
 • communicatief vaardig bent en adequaat kunt omgaan met conflictsituaties;
 • een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid bent en in staat bent tot zelfreflectie;
 • goed mondeling en schriftelijk kunt rapporteren;
 • bereid bent om ‘s avonds en om het weekend te werken;
 • goed bereikbaar bent (telefonisch of per mail) en dat jij privé omstandigheden gemakkelijk aan kunt passen aan de te werken diensten;
 • een stevige persoonlijkheid bent met een cliëntgerichte werkhouding en dat je kunt inspelen op zeer uiteenlopende hulpvragen van de individuele cliënt.

Wat kun jij van ons verwachten:

 • een contract van 16 tot 32 uur per week, voor de duur van een jaar;
 • uren en andere contractvormen zijn overigens bespreekbaar. Bij gebleken geschiktheid zijn er goede doorstroommogelijkheden;
 • een prettige werksfeer;
 • een salarisinschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG40;
 • de training Agressie de Baas en de interne cursus Medicatie;
 • een sfeer waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd;
 • de mogelijkheid om te solliciteren op onze interne vacatures;
 • de mogelijkheid om een dienst mee te draaien voordat je in dienst treedt.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Carmen Luijken Teammanager Flexpool. Zij is telefonisch te bereiken op 06-82089252.

Schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag uitsluitend online via de website van Trajectum: www.trajectum.nl. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Je krijgt zo spoedig mogelijk na je sollicitatie een reactie van ons.


 

Regio
Gelderland

Locatie
Eefde, Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
31 december 2018

Startdatum
12-07-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Carmen Luijken
0682089252

Solliciteren

GZ Psycholoog (KBN)

Standplaats: Boschoord

Meer informatie

GZ Psycholoog (KBN)Word jij onze nieuwe collega GZ-Psycholoog op de locatie Boschoord?

Voor wie werk je?

Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleiding – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon- en werkvoorzieningen.
Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag ((SG)LVB). Een aantal cliënten heeft een forensische achtergrond. Het doel van onze zorg is dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij.

Wat ga je bij ons doen?

 • je bent regiebehandelaar voor cliënten. Je waarborgt de kwaliteit van de zorgplannen en je bepaalt en evalueert met het team de behandelkoers; 
 • binnen het multidisciplinair team waarin je werkt, heb je een belangrijke coördinerende en uitvoerende rol in de hulpvraagverduidelijking, diagnostiek en behandeling;
 • je verricht individuele diagnostiek en biedt psychologische behandelingen aan cliënten;
 • je verricht je werk binnen de locatie Boschoord;
 • je levert een inhoudelijke bijdrage op het gebied van ontwikkeling van beleid, behandelaanpak en methodieken;
 • je bent begeleider of supervisor van orthopedagogen en orthopedagogen in opleiding tot GZ-psycholoog.

We zoeken jou als jij jezelf hierin herkent:

 • je hebt ervaring en/of affiniteit met cliënten met een LVB en risicovol of onbegrepen gedrag;
 • je beschikt over een opleiding op academisch niveau, aangevuld met de registratie als gezondheidszorgpsycholoog (BIG-geregistreerd);
 • je hebt een enthousiaste, stevige persoonlijkheid en sterke communicatieve vaardigheden;
 • je houdt ervan om het ‘samen te doen’: je kunt medewerkers binden en verbinden;
 • je weet van aanpakken: proactief en resultaatgericht werken doe je graag;
 • je bent goed in het bewaken van structuur en overzicht;
 • je bent flexibel, betrouwbaar en stressbestendig;
 • heb je kennis van EMDR? Dat is een pré.

Wat kun je van ons verwachten?

 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert;
 • een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg, functiegroep 65;
 • een dienstverband voor gemiddeld 24 tot 36 uren per week;
 • een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden;
 • aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Word jij onze nieuwe collega GZ-Psycholoog? Solliciteren kan online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Wil je meer weten over Trajectum?

Kijk voor meer informatie ook op: www.trajectum.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Regio
Drenthe

Locatie
Boschoord

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie

Solliciteren

(Persoonlijk) Begeleiders verschillende afdelingen (KBN)

Standplaats: Boschoord e.o.

Meer informatie

(Persoonlijk) Begeleiders verschillende afdelingen (KBN)Op locatie Boschoord  zijn FPK De Beuken en ’t Wold gevestigd, onderdeel van sector Klinisch Behandelen Noord.

Cliënten van FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) De Beuken verblijven in een gesloten,  beveiligde kliniek in Boschoord, gelegen op de grens van het Drents Friese Wold. ’t Wold is samen met FPK de Beuken gevestigd op hetzelfde terrein in Boschoord. Ook de resocialisatieafdeling in Wilhelminaoord behoort tot deze   sector. ’t Wold beschikt over gesloten, besloten en open afdelingen, die functioneel te onderscheiden zijn in observatie-, crisisinterventie-, behandel- en resocialisatieafdelingen. Op Boschoord  worden cliënten   behandeld met gedragsproblemen. Het merendeel is strafrechtelijk veroordeeld en voor hen is een behandeling geïndiceerd .

Wij zoeken voor verschillende afdelingen voor de locatie Boschoord

(PERSOONLIJK) BEGELEIDERS

24 - 32 uren per week

Als begeleider zijn je werkzaamheden gericht op de behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte cliënten met sterke gedragsproblematiek. De begeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden in overeenstemming met de cliëntplannen. Als persoonlijk begeleider ben je tevens verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het cliëntplan. Je hebt interne contacten met je collega begeleiders, de behandelaar, de agogische werkbegeleiding, de onderwijskracht, vaktherapeuten, teammanager en cliëntenadministratie. Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg. Boschoord is een locatie waar 24 uurs zorg voor cliënten wordt geboden. Voor deze functie betekent dit dat het werken van onregelmatige diensten aan de orde is. 

Wij verwachten van jou als begeleider dat je: 

    
 • een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer bent, met een relevante, afgeronde opleiding op tenminste MBO- niveau 4 (bij voorkeur SPW, MMZ of verpleegkunde);
 •   
 • minimaal 21 jaar bent;
 •   
 • ervaring hebt in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 •   
 • beschikt over accuratesse en goede sociale- en communicatieve vaardigheden;
 •   
 • een professionele relatie kunt aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 •   
 • een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid bent, in staat bent tot zelfreflectie en adequaat  weet om te gaan met conflictsituaties;
 •   
 • bereid bent om ’s avonds, slaapdiensten en in het weekend te werken;
 •   
 • het als een uitdaging ziet om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de afdeling.

 

Wij verwachten van  jou als persoonlijk begeleider dat je:

    
 • in het bezit bent van een afgeronde opleiding op HBO- niveau (bij voorkeur SPH, MWD of HBO-V);
 •   
 • tenminste 23 jaar oud bent en beschikt over meerjarige werkervaring in soortgelijke functie;
 •   
 • de overige eisen zijn gelijk  aan de functie van begeleider.

 

Wat kun jij van ons verwachten:

    
 • een dynamische, uitdagende functie op een unieke locatie, waar creativiteit en eigen initiatief worden gevraagd en gewaardeerd;
 •   
 • periodieke training en scholing; werkbegeleiding en coaching maken daar deel van uit;
 •   
 • salariëring conform de CAO gehandicaptenzorg FWG 40 (begeleider) of FWG 45 (persoonlijk begeleider);
 •   
 • in eerste instantie een  tijdelijk dienstverband met de intentie voor een vast dienstverband.

 

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Albert Ligtenberg (teammanager). Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0630588400.

Jouw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag uitsluitend online via de vacaturepagina op onze website: www.trajectum.nl. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Regio
Drenthe

Locatie
Boschoord e.o.

Vacaturetype / functietype
Bepaalde tijd

Sluitingsdatum
31 december 2018

Startdatum

Werkuren
Parttime

Werkdagen

Contact informatie
Albert Ligtenberg
06-30588400

Solliciteren

Stageplaatsen MZ niv.4 (gehandicaptenzorg/specifieke doelgroepen), SPH, Social Work en AD SWZ

Standplaats: Zutphen/Eefde/Rekken

Meer informatie

Stageplaatsen MZ niv.4 (gehandicaptenzorg/specifieke doelgroepen), SPH, Social Work en AD SWZ

Stagiaires gezocht, opleiding MZ niv 4, SPH, Social Work, AD SWZ
Zoek jij een uitdagende en dynamische stageplaats waar je wordt gemotiveerd om je eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en een stap te maken richting een professioneel hulpverlener dan hebben wij een stageplaats voor jou!
 

Trajectum biedt ketenzorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag (SGLVB). Hier wordt specialistische behandeling en begeleiding geboden aan cliënten, met een complexe en bijzondere hulpvraag, al dan niet met een forensische titel. Trajectum heeft locaties in Noord en Oost Nederland. 

Bij de sectoren Specialistisch Verblijf, Klinisch Behandelen en Ambulante Zorg in de regio Oost zijn diverse stageplaatsen beschikbaar   vanaf  februari 2019

Wij verwachten van jou dat je:

 • Affiniteit hebt met onze doelgroep. 
 • Een stageduur van minimaal 10 maanden/ 24 uur per week hebt.
 • Een stabiele persoonlijkheid, helder en transparant in communicatie bent.

Wat kun je van ons verwachten:

 • Een prettige werksfeer waarin initiatief en creativiteit worden gewaardeerd.  
 • Professionele begeleiding door een praktijkbegeleider.  
 • Een stagevergoeding conform de CAO-gehandicaptenzorg.

De locatie Berkelland in Rekken is niet met het openbaar vervoer bereikbaar.

Meer informatie over Trajectum  kun je vinden op onze website.

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats verzoeken we je online te reageren via de paarse button "solliciteren" welke  je naast de vacaturetekst op het scherm ziet staan. We zien jouw reactie   voorzien van een heldere motivatie en cv graag tegemoet.

 


 

Regio
Gelderland

Locatie
Zutphen/Eefde/Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
01-02-2019

Startdatum
10-10-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Hannie Timmermans
0575-576161

Solliciteren