Vacatures

(Persoonlijk) Begeleiders verschillende afdelingen (KBN)

Standplaats: Boschoord

Meer informatie

(Persoonlijk) Begeleiders verschillende afdelingen (KBN)(Persoonlijk) Begeleiders verschillende afdelingen (KBN)

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een  lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVB). Een deel van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland.

 

Op locatie Boschoord zijn FPK De Beuken en ’t Wold gevestigd, onderdeel van sector Klinisch Behandelen Noord.

Cliënten van FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) De Beuken verblijven in een gesloten, beveiligde kliniek in Boschoord, gelegen op de grens van het Drents Friese Wold. Deze cliënten zijn meestal door de rechter veroordeeld voor een ernstig delict. De rechter heeft dan bijvoorbeeld een Ter Beschikking Stelling (TBS) of een Plaatsing Inrichting Jeugdigen–maatregel (PIJ) opgelegd. Het kan ook zijn dat de rechter een voorwaardelijke veroordeling uitspreekt waarbij de cliënt zich moet laten behandelen in een gesloten setting. Ook cliënten met een Rechtelijke Machtiging (RM) die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen kunnen opgenomen worden. Over het algemeen geldt dat cliënten in FPK de Beuken, in het kader van de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz), gedwongen opgenomen zijn.

’t Wold is samen met FPK de Beuken gevestigd op hetzelfde terrein in Boschoord. Ook de resocialisatieafdeling in Wilhelminaoord behoort tot deze sector. Er worden cliënten behandeld met gedragsproblemen. Het merendeel is strafrechtelijk veroordeeld en voor hen is een behandeling geïndiceerd. ’t Wold neemt cliënten op uit FPK de Beuken en andere locaties voor een vervolgbehandeling, waarin stapsgewijs integratie in de samenleving meer op de voorgrond komt. ’t Wold beschikt over gesloten, besloten en open afdelingen, die functioneel te onderscheiden zijn in observatie-, crisisinterventie-, behandel- en resocialisatieafdelingen. Deze afdelingen zijn gespecialiseerd in de behandeling van problematiek als verslaving, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook beschikt ’t Wold over afdelingen specifiek voor dove cliënten en over een zorgboerderij waar cliënten wonen en werken.


Wij zoeken voor verschillende  afdelingen voor  de locatie Boschoord

(PERSOONLIJK) BEGELEIDERS

24 - 32 uren per week

Je bent (persoonlijk) begeleider van cliënten en je werkzaamheden zijn gericht op de behandeling en begeleiding. De begeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden in overeenstemming met de cliëntplannen. Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het cliëntplan. Je hebt interne contacten met je collega begeleiders, de gedragsdeskundige, activiteitenbegeleiding, de onderwijskracht, vaktherapeuten, teammanager en cliëntenadministratie. Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.

 

Wij verwachten van jou als begeleider dat je: 

 • een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer bent, met een relevante, afgeronde opleiding op tenminste MBO niveau 4 (bij voorkeur SPW, MMZ of verpleegkunde);
 • minimaal 21 jaar bent;
 • ervaring hebt in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 • beschikt over accuratesse en goede sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • een professionele relatie kunt aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 • een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid bent, in staat bent tot zelfreflectie en adequaat weet om te gaan met conflictsituaties;
 • bereid bent om ’s avonds, slaapdiensten en in het weekend te werken;
 • het als een uitdaging ziet om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de afdeling.

 

Wij verwachten van jou als persoonlijk begeleider dat je:

 • In het bezit bent van een afgeronde opleiding op HBO- niveau (bij voorkeur SPH, MWD of HBO-V);
 • Tenminste 23 jaar oud bent;
 • Zie bij begeleider voor de overige eisen.

Wat kun jij van ons verwachten:

 • een dynamische, uitdagende functie op een unieke locatie, waar creativiteit en eigen initiatief worden gevraagd en gewaardeerd;
 • periodieke training en scholing; werkbegeleiding en coaching maken daar deel van uit;
 • salariëring conform de CAO gehandicaptenzorg FWG 40 (begeleider) of FWG 45 (persoonlijk begeleider);
 • In eerste instantie een tijdelijk dienstverband met de intentie voor een vast dienstverband.

 

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Mark van Mossel (teammanager). Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 132 79 388.

Jouw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag vóór 26 februari 2018 uitsluitend online via onze website: www.trajectum.info. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Regio
Drenthe

Locatie
Boschoord

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
25 februari 2018

Startdatum
in overleg

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Mark van Mossel
06-13279388

Solliciteren

Begeleider Flexpool Oost

Standplaats: Eefde / Rekken

Meer informatie

Begeleider Flexpool Oost

Begeleider Flexpool Oost

Binnen verschillende afdelingen hebben wij regelmatig behoefte aan flexibel in te zetten medewerkers. Dit betreft dan zowel op woon- en dagbestedinglocaties in Eefde/Zutphen, als binnen onze locatie Berkelland in Rekken.

 

Wij zoeken, voor onze Flexpool, enthousiaste:

Begeleiders (m/v)

Op basis van een (oproep)contract (16 tot 32 uur per week)

Wat zijn je taken?

 • je begeleidt samen met een begeleider of persoonlijk begeleider een groep cliënten volgens een vastgesteld programma;
 • je draagt mede zorg voor de continuïteit van de zorgverlening en je levert een bijdrage aan observatie en overdracht;
 • je voert een aantal administratieve en huishoudelijke werkzaamheden uit.

 Wij verwachten van jou dat je:

 • in het bezit bent van een agogische of verpleegkundige opleiding op MBO-4 of HBO-niveau zoals: SPW, MMZ, AW, AB, CIOS, Maatschappelijk Werk, SPH of HBO-V;
 • ervaring hebt met onze doelgroep SGLVB (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt), of met een vergelijkbare doelgroep;
 • tenminste 23 jaar oud bent;
 • communicatief vaardig bent en adequaat kunt omgaan met conflictsituaties;
 • een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid bent en in staat bent tot zelfreflectie;
 • goed mondeling en schriftelijk kunt rapporteren;
 • bereid bent om ‘s avonds en om het weekend te werken;
 • goed bereikbaar bent (telefonisch of per mail) en dat jij privé omstandigheden gemakkelijk aan kunt passen aan de te werken diensten;
 • een stevige persoonlijkheid bent met een cliëntgerichte werkhouding en dat je kunt inspelen op zeer uiteenlopende hulpvragen van de individuele cliënt.

Wat kun jij van ons verwachten:

 • een contract van 16 tot 32 uur per week, voor de duur van een jaar
 • uren en andere contractvormen zijn overigens bespreekbaar. Bij gebleken geschiktheid zijn er goede doorstroommogelijkheden;
 • een prettige werksfeer;
 • een salarisinschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 40;
 • de trainin Agressie de Baas en de interne cursus Medicatie;
 • een sfeer waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd;
 • de mogelijkheid om te solliciteren op onze interne vacatures;
 • de mogelijkheid om een dienst mee te draaien voordat je in dienst treedt.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Ingrid Beimer, Teammanager Flexpool. Zij is telefonisch te bereiken op 0575-576216 of 06-20332398.

Schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag uitsluitend online, vóór 1 maart a.s., via de website van Trajectum: www.trajectum.info. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

 

 


 

Regio
Overijssel

Locatie
Eefde / Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
28 februari 2018

Startdatum
07-02-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Ingrid Beimer
0575-576216

Solliciteren

Psychomotorisch Therapeut (Assen)

Standplaats: Assen

Meer informatie

Psychomotorisch Therapeut (Assen)

Psychomotorisch Therapeut (Assen)

Ambulante zorg  Assen is een onderdeel van de sector Ambulante Zorg (SAZ) binnen Trajectum. Binnen de locatie in Assen wordt dagbehandeling, poli-ambulante zorg en diagnostiek geboden.

De dagbehandeling biedt specialistische zorgprogramma’s voor LVB cliënten met agres­sie-, verslavings- of seksuele problematiek en voor psychisch kwetsbare cliënten.  Afhankelijk van de situ­atie waarin de cliënt zich bevindt, kan de cliënt één of meerdere dagen behandeling volgen. Gedurende een dag wordt een samenhangend pakket van behandelonderdelen geboden. Daarnaast neemt de cliënt deel aan een therapeutisch oefenmilieu.

Wij zoeken per direct voor de SBT en dagbehandeling Assen een

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT

gemiddeld 8 uur per week op de woensdag ivm vervanging ouderschapsverlof

De functie:

Je stelt op grond van een analyse van observatiegegevens een behandelplan op. Dat plan maakt na instemming van een multidisciplinair behandelteam deel uit van de behandelwijze. De psychomotorisch therapeut geeft hier zelf uitvoering aan. Je werkt zowel op individuele basis met cliënten, als in groepsverband. Het geven van een modulair aanbod behoort ook tot de mogelijkheden. Je stimuleert ontwikkelingsprocessen bij cliënten en past hierbij, waar nodig, verschillende therapeutische vaardigheden toe. In het multidisciplinaire behandelteam vindt evaluatie plaats.

Wij verwachten van jou dat je:

 • een afgeronde HBO-opleiding tot psychomotorisch therapeut hebt, aangevuld met werkervaring, bij voorkeur met onze doelgroep: licht verstandelijk beperkte mensen met ernstige gedragsproblematiek;
 • beschikt over goede sociale vaardigheden en het vermogen bezit om met veel geduld en op een tactvolle manier met onze cliënten om te gaan;
 • kunt samenwerken in een Vaktherapie team en daar een overstijgende bijdrage kunnen leveren;
 • in grote mate zelfstandig en flexibel bent;
 • bereid bent 1 dag per week in Assen te werken bij dagbehandeling, sector ambulante zorg;
 • gezien de teamsamenstelling gaat de voorkeur uit naar een man;
 • snel kan beginnen.

 Wat kun jij van ons verwachten:

 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een multidisciplinair team;
 • een tijdelijk dienstverband voor de duur van het ouderschapsverlof;
 • een sfeer waarin eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd;
 • salariëring conform de CAO- gehandicaptenzorg FWG 55;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Marloe Henselmans 06-48 26 11 42.

Schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag voor 7 maart 2018 uitsluitend online via de website van Trajectum: www.trajectum.info,. Klik op de paarse button ‘solliciteren’ welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 11

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 


 

Regio
Drenthe

Locatie
Assen

Vacaturetype / functietype
Part-time

Sluitingsdatum
06-03-2018

Startdatum
21-02-2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Marloe Henselmans
0648261142

Solliciteren

Agogisch Werkbegeleider Groenvoorziening (Mariënoord)

Standplaats: Almen

Meer informatie

Agogisch Werkbegeleider Groenvoorziening (Mariënoord)Word jij mijn nieuwe collega Agogisch Werkbegeleider groenvoorziening?

(24 uren per week)

“Als agogisch werkbegeleider houd ik mij bezig met het ontwikkelen en aanbieden van een gedifferentieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de vaardigheden, interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele cliënt bij Mariënoord. Ik draag zorg voor het vaststellen en opnemen van de behoeften van de cliënt met betrekking tot activiteiten in het begeleidingsplan. Daarnaast instrueer en begeleid ik cliënten individueel of in groepsverband bij het uitvoeren van de activiteiten.”  

Vanaf 1 april 2018 kunnen we een extra Agogisch Werkbegeleider groenvoorziening gebruiken op onze locatie in Mariënoord. Word jij mijn nieuwe collega? 

Voor wie werk je?

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVB). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland. Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings– en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon- en werkvoorzieningen.

Bij de groenvoorziening en kwekerij Mariënoord in Almen, onderdeel van de Sector Ambulante Zorg, Werk & Activiteiten, staat persoonlijke ontwikkeling van de cliënt voorop, bijvoorbeeld richting gedeeltelijk loonvormende arbeid. Met de cliënt wordt een ontwikkelplan gemaakt met haalbare ontwikkeldoelen. We kijken hierbij naar hun mogelijkheden en houden rekening met aanwezige beperkingen.

Wat ga je bij ons doen?

 • je ontwikkelt en biedt een gedifferentieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de vaardigheden, interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele cliënt;
 • je draagt zorg voor het vaststellen en opnemen van de behoeften van de cliënt met betrekking tot activiteiten in het begeleidingsplan;
 • je instrueert en begeleidt cliënten individueel of in groepsverband bij het uitvoeren van de activiteiten.

We zoeken jou als jij jezelf hierin herkent:

 • je hebt een sterke persoonlijkheid (m/v) met een cliëntgerichte werkhouding en kunt inspelen op de hulpvraag van de individuele cliënt;
 • je hebt affiniteit met onze doelgroep SGLVB (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt);
 • je hebt affiniteit en ervaring in het groenonderhoud en kwekerij en bent in staat om leer- en werktrajecten aan te bieden die ontwikkeling en eventuele doorstroming mogelijk maken;
 • je beschikt over communicatieve vaardigheden en kunt adequaat omgaan met conflictsituaties;
 • je beschikt over een relativerend vermogen en een flexibele werkhouding;
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en staat open voor feedback;
 • je bent in het bezit van een op de functiegerichte MBO/HBO-opleiding (bijv. SPW-4, MMZ, vakbekwaam hovenier);
 • je hebt een flexibele werkhouding;
 • je hebt tevens oog voor kwaliteit en afzet van producten;
 • je bent in het bezit van een B of BE rijbewijs.

Wat kun jij van ons verwachten?

 • een prettige werksfeer;
 • een contract van 24 uren per week;
 • een salarisinschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 40;
 • een sfeer waarin humor, eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd;
 • een tijdelijk dienstverband van 8 maanden met de mogelijkheid tot een verlenging.

Word jij mijn nieuwe collega Agogisch Werkbegeleider groenvoorziening in Mariënoord?

Stuur dan vóór 9 maart een online sollicitatie via onze website www.trajectum.info/werken-bij. Klik op de paarse button ‘solliciteren’, rechts van de vacaturetekst.

Wil je meer weten over de vacature zelf?

Ik, André Heijink, Agogisch Begeleider Mariënoord sta je graag te woord. Bel mij op 06-54286020. Of bel met mijn collega Jos van Keeken (Teammanager Ambulante Zorg) op telefoonnummer 0575-576603 of 06-10481297.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Regio
Gelderland

Locatie
Almen

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum
8 maart 2018

Startdatum
1 april 2018

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
André Heijink
0654286020

Solliciteren

Vakantiekrachten (Noord)

Standplaats: 'Noord'

Meer informatie

Vakantiekrachten (Noord)Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVB). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland.Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings- en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon – en werkvoorzieningen.

Voor de locaties in het Noorden hebben wij behoefte aan flexibel in te zetten vakantiekrachten voor verschillende woonafdelingen en afdelingen Werk en Activiteit in Boschoord, Wilhelminaoord, Ravenswoud, Oosterstreek en Appelscha. De locaties bestaan uit afdelingen die zowel gesloten, besloten als een open karakter hebben.

WORD JIJ ONZE VAKANTIEKRACHT?

Volg je een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau en ben je 20 jaar of ouder? In de zomerperiode hebben wij vacatures voor vakantiekrachten voor 4 tot 6 weken.

Wat zijn je taken?

 • je begeleidt samen met een begeleider of persoonlijk begeleider een groep cliënten volgens een vastgesteld programma;
 • je draagt mede zorg voor de continuïteit van de zorgverlening en je levert een bijdrage aan observatie en overdracht;
 • je voert een aantal administratieve en huishoudelijke werkzaamheden uit;
 • Indien je ingezet wordt als vakantiekracht op 1 van de afdelingen binnen Werk en Activiteiten, zul je (samen met de arbeidstherapeuten) begeleiding bieden aan cliënten tijdens hun werk of hun dagbesteding.

Bij dit alles speelt het toezien op veiligheidsaspecten een belangrijke rol.

Wat wij vragen:

 • je bent bezig met een agogische of verpleegkundige studie op MBO of HBO-niveau zoals; SPW, AW, AB, CIOS, PABO, MWD, SPH of HBO-V of je hebt 1 van deze opleidingen afgerond;
 • je bent een flexibele, even­wichtige persoon­lijkheid, in staat tot zelfreflectie;
 • je kunt goed mondeling en schriftelijk rapporteren, kennis van Word is een pré;
 • je moet tenminste 20 jaar oud zijn;
 • je bent bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
 • je bent aaneensluitend 4 tot 6 weken beschikbaar gedurende de zomerperiode.

Wat kun je verwachten:

Een salaris overeenkomstig de CAO-gehandicaptenzorg, FWG 30, € 1.664,- bruto op fulltime basis en wordt aangevuld met onregelmatigheidstoeslag en vakantiegeld.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij Linda Pieters (Coördinator Flexpool). Zij is te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag op telefoonnummer 06-58899199.

Solliciteren kan uitsluitend online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Regio
Drenthe

Locatie
'Noord'

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum
zomerperiode

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Linda Pieters
06-58899199

Solliciteren

Persoonlijk Begeleider (Berkelland)

Standplaats: Rekken

Meer informatie

Persoonlijk Begeleider (Berkelland)Word jij onze nieuwe collega op locatie Berkelland?

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag ((SG)LVB). Sommige cliënten hebben een forensische achtergrond. Het doel van onze zorg is dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij.

Bij Klinisch Behandelen Oost in Rekken (locatie Berkelland) worden cliënten behandeld in een gesloten behandelsetting voor gedrags- en verslavingsproblemen. Locatie Berkelland kent een observatiegroep, behandelgroepen, een zorg intensieve afdeling en een resocialisatie groep voor totaal 62 cliënten. Daarnaast is er een afdeling voor activiteiten en verschillende vormen van therapie.

Wij zoeken voor de behandelafdelingen van locatie Berkelland nieuwe collega’s in de functie van

PERSOONLIJK BEGELEIDER

voor gemiddeld 28 - 30 uren per week

De functie:

Je bent persoonlijk begeleider van een aantal cliënten en je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het behandelplan. Je werkzaamheden zijn gericht op de behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte cliënten met sterke ge­dragsproblematiek. De begeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden in overeenstemming met de behandelplannen. Je hebt interne contacten ­met je manager, collega begeleiders, cliëntenadministratie, activiteitenbegeleiding, de onderwijskracht, vaktherapeuten en de behandelaar. Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.

Wij verwachten van jou dat je:

 • een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer bent, met een relevante, afgeronde opleiding op HBO- niveau (bij voorkeur SPH, MWD of verpleegkunde);
 • ervaring hebt in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 • beschikt over accuratesse, flexibiliteit en sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • ervaring hebt met het persoonlijk begeleiderschap en bij voorkeur met het Sociaal Competentiemodel;
 • beschikt over goede analytische- en adviesvaardigheden;
 • een professionele relatie kunt aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 • adequaat weet om te gaan met conflictsituaties;
 • het als een uitdaging ziet om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende RVE.

Wat kan jij van ons verwachten:

 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een nieuw multidisciplinair en ambitieus team;
 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert;
 • een tijdelijk dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheden, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, tot verlenging;
 • salariëring conform CAO- gehandicaptenzorg FWG 45;
 • een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij één van de teammanagers. Neem contact op via het secretariaat (088-9296605) en je wordt met een aanwezige teammanager doorverbonden.

Solliciteren kan uitsluitend online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Ben je wel geïnteresseerd in een functie op Berkelland, maar je voldoet niet aan de in deze vacature gestelde opleidingseis? Mocht je een relevante MBO-4 opleiding afgerond hebben dan nodigen je van harte uit om te solliciteren naar de functie van Begeleider. Deze vacature is ook te vinden op de vacaturepagina op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Regio
Gelderland

Locatie
Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Secretariaat
088 -9296605

Solliciteren

Begeleider (Berkelland)

Standplaats: Rekken

Meer informatie

Begeleider (Berkelland)Word jij onze nieuwe collega op locatie Berkelland?

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag ((SG)LVB). Sommige cliënten hebben een forensische achtergrond. Het doel van onze zorg is dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij.

Bij Klinisch Behandelen Oost in Rekken (locatie Berkelland) worden cliënten behandeld in een gesloten behandelsetting voor gedrags- en verslavingsproblemen. Locatie Berkelland kent een observatiegroep, behandelgroepen, een zorg intensieve afdeling en een resocialisatie groep voor totaal 62 cliënten. Daarnaast is er een afdeling voor activiteiten en verschillende vormen van therapie.

Wij zoeken voor de behandelafdelingen van locatie Berkelland nieuwe collega’s in de functie van

BEGELEIDER

voor gemiddeld 28 - 30 uren per week

De functie:

Je bent als begeleider mede verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het behandelplan. Je werkzaamheden zijn gericht op de behandeling en begeleiding van licht verstandelijk beperkte cliënten met sterke gedragsproblematiek. De begeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden in overeenstemming met de behandelplannen. Je hebt interne contacten met je teammanager, collega begeleiders, cliëntenadministratie, activiteitenbegeleiding, de onderwijskracht, vak therapeuten en de behandelaar. Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.

Jij:

 • bent een stevige persoonlijkheid en een echte teamplayer, met een relevante, afgeronde opleiding op tenminste MBO- niveau 4 (bij voorkeur SPW, MMZ of verpleegkunde);
 • hebt ervaring in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, en bij voorkeur ervaring met cliënten met onbegrepen en risicovol gedrag, en/of met de forensische psychiatrie;
 • beschikt over accuratesse, flexibiliteit en sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • hebt ervaring in het werken met het Sociaal Competentiemodel;
 • beschikt over goede analytische- en adviesvaardigheden;
 • kunt een professionele relatie aangaan, waarbij je aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt;
 • weet adequaat om te gaan met conflictsituaties;
 • ziet het als een uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van een ondernemende organisatie.

Wat kan jij van ons verwachten: 

 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een multidisciplinair en ambitieus team;
 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert;
 • een tijdelijk dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheden, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, tot verlenging;
 • salariëring conform CAO- gehandicaptenzorg FWG 40;
 • een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Nadere inlichtingen kun je verkrijgen bij één van de teammanagers. Neem contact op via het secretariaat (088-9296605) en je wordt met een aanwezige teammanager doorverbonden.

Solliciteren kan uitsluitend online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Heb je een relevante HBO-opleiding afgerond en zou je graag aan de slag willen als Persoonlijk Begeleider? Kijk dan verder op de vacaturepagina. We zijn ook op zoek naar collega’s in de functie van Persoonlijk Begeleider!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Regio
Gelderland

Locatie
Rekken

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Secretariaat
088 -9296605

Solliciteren

GZ-Psycholoog (SAZ Assen)

Standplaats: Assen

Meer informatie

GZ-Psycholoog (SAZ Assen)De Sector Ambulant heeft een leidende positie in het ambulante veld voor onderzoek, behandeling en begeleiding van cliënten met een LVB en complexe problematiek. Wij willen een integraal aanbod bieden vanuit vier hoofdlocaties, te weten Assen, Almelo, Zwolle en Zutphen. Het aanbod op deze vier hoofdlocaties bestaat uit diagnostiek, consultatie, poliklinische behandeling, (forensisch) FACT, specialistische begeleiding, dagbehandeling, Werk & Activiteiten. Cliënten maken gebruik van wat nodig is: de intensiteit van de zorg kan worden op- en afgeschaald.

Wij zoeken voor de locatie Assen een enthousiaste

GZ-PSYCHOLOOG

24 tot 36 uren per week

De functie:

We zijn op zoek naar een behandelaar (GZ-Psycholoog) die samen met ons de behandeling van de sglvb cliënten opnieuw in wil gaan richten. Onze cliënten kunnen een behandelvraag hebben op het gebied van agressie, psychiatrische kwetsbaarheid, zeden en verslaving. De huidige werkwijze willen we op de onder de loep nemen en meer toespitsen op de cliënt. Wat heeft de cliënt nodig en hoe kunnen wij dit vorm geven? Als regiebehandelaar heb je hier een hele belangrijke rol is, samen met het team van psychologen, casemanagers, therapeuten. Het werken binnen de poli is voor een deel een outreachende functie waarbij je de cliënt bezoekt in zijn woonomgeving. Dit kan zowel bij de cliënt thuis zijn als in de instelling waar hij/zij woont. De behandelvragen zijn zeer divers. Je komt niet in een gespreid bedje terecht, maar wel in een omgeving waarin je met enthousiaste collega’s de poli ambulante zorg verder kan ontwikkelen.  

Wie ben je:

 • een enthousiaste en ontwikkelingsgerichte medewerker bent, die van aanpakken weet en het ‘samendoen’ als een vanzelfsprekendheid uitdraagt;
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring hebt, bij voorkeur in een ambulante setting;
 • ervaring, kennis en affiniteit hebt met cliënten met een lichte verstandelijke beperking, waarbij sprake is van onbegrepen en risicovol gedrag;
 • ervaring en kennis met EMDR is een pré;
 • een stevige persoonlijkheid bent, op metaniveau kunt meedenken en durft uit te dragen waar je voor staat zonder daarbij het overstijgend belang uit het oog te verliezen;
 • resultaatgericht kunt denken en werken en goed structuur en overzicht kunt houden;  
 • beschikt over een flexibele instelling en goede sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • een zelfstandige teamspeler bent die betrouwbaar, stressbestendig en integer is;
 • medewerkers vanuit de inhoud en senioriteit in het vak kunt binden en verbinden;
 • een proactieve houding en positieve instelling hebt.

Wat kunnen we je bieden:

 • een dynamische functie met een uitdagende doelgroep binnen een multidisciplinair team;
 • een ontwikkelingsgerichte organisatie die creativiteit, innovatie en daadkracht stimuleert; 
 • de mogelijkheid om samen met de collega’s van de Sector Ambulant op inhoud te werken aan het verstevigen van een goede en duidelijke basis voor de toekomst van onze cliënten;
 • salariëring conform de CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van kwalificatie en ervaring in FG 65;
 • een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kun je binnen kantooruren contact opnemen met Rinske van der Schuit (teammanager Sector Ambulante Zorg). Haar telefoonnummer is 06 - 30363258. Zij kan je in contact brengen met de collega psychologen van Assen.

Als het werken binnen de Ambulante zorg in Assen jou aanspreek, komen wij graag met je in contact.  Een dagdeel meelopen is altijd mogelijk.

Solliciteren kan online via de website van Trajectum, onder het kopje ‘werken bij’. Klik op de paarse sollicitatiebutton welke je rechts van de vacaturetekst op het scherm ziet staan.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturemelding wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Regio
Drenthe

Locatie
Assen

Vacaturetype / functietype

Sluitingsdatum

Startdatum

Werkuren

Werkdagen

Contact informatie
Rinske van der Schuit
06-30363258

Solliciteren