Werkwijze

Het volledig ingevulde aanmeldformulier met aanvullende rapportage en kopieën van identiteitskaart of paspoort, indicatie en zorgpas kunt u sturen naar het CSB.
Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen sturen wij u een schriftelijke bevestiging.
Na ontvangst van de aanmelding, zullen wij beoordelen of Trajectum kan aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de verwijzer, voor een intakegesprek of, in het geval Trajectum geen mogelijkheden ziet, om door te verwijzen.