Kwaliteit

Kwaliteit is de mate waarin onze diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van onze cliënten, medewerkers en externe stakeholders. Onze inzet hierbij is het bieden van optimale zorg aan onze cliënten en zo voldoen aan de verwachtingen en behoeftes van de cliënt. Deze aanpak vereist steeds weer het maken van keuzes.

Certificaten

Om kwaliteit van onze zorg te waarborgen, hebben we een aantal werkwijzes en instrumenten ingevoerd. Samen vormen zij ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit  systeem is ingericht volgens de eisen van de ISO 9001:2015 norm. Deze kwaliteitsnorm vraagt van de organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem in te richten op basis van de wensen/eisen van haar stakeholders, en de kansen en bedreigingen die we zien tijdens het voldoen aan die wensen en eisen.

150915isobijeenkomstTrajectum heeft sinds 2007 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Eerst was dat de HKZ norm, en sinds 2016 zijn we gecertificeerd tegen de ISO 9001:2015 norm. Daarnaast moet Trajectum voldoen aan de kwaliteitseisen van  de Gehandicaptenzorg en voor het onderdeel forensische psychiatrie aan de eisen van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit betekent dat Trajectum voldoet aan de kwaliteitseisen voor de gehandicaptenzorg en het forensische deel van de geestelijke gezondheidszorg. Certificering is belangrijk omdat Trajectum daarmee aan financiers en de overheid aantoonbaar goed en gedegen werk  levert, overeenkomstig de kwaliteitseisen.

Het ACT-team van Trajectum voor licht verstandelijk beperkten in Zwolle is als eerste in Nederland vanaf eind 2014 officieel gecertificeerd. Deze certificering wordt gedaan door de stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). ACT staat voor Active Community Treatment en wordt ook wel bemoeizorg genoemd. De doelgroep is door verschillende oorzaken de grip op het leven kwijtgeraakt en is niet meer in staat zelf hulp te vragen.

Tevredenheidsonderzoeken

Trajectum vindt de mening van haar cliënten en medewerkers belangrijk. Daarom wordt iedere drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7. Medewerkers waarderen hun werkgever gemiddeld met een 8. De resultaten worden besproken met het managementteam, de medewerkers, de centrale cliëntenraad en decentrale cliëntenraden. Gezamenlijk worden verbeterpunten opgesteld en uitgevoerd.

Prestatie-indicatoren

Trajectum levert de door de branche opgestelde prestatie-indicatoren aan. Dit betreft prestatie-indicatoren opgesteld door de Gehandicaptensector, Justitie en de Geestelijke Gezondheidszorg.

Jaarverslag

Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Dit verslag is te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl

Onderzoek Leefklimaat

De Hogeschool Leiden heeft samen met de Hogeschool Windesheim in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in het najaar van 2014 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leefklimaat, zinvolle dagbesteding en het werkklimaat bij alle (intramurale) Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE’s) van Trajectum. Benieuwd naar de uitkomst? Lees hier de samenvatting van het onderzoek: Leefklimaatonderzoek Trajectum – Samenvatting.

Kwaliteitsstatuut en Professioneel statuut

Hier vindt u ons recente Kwaliteitsstatuut en Professioneel statuut.

Rapportage Kwaliteitskader

Hier vindt u onze Rapportage Kwaliteitskader.