Afstudeeronderzoek - Indienen onderzoeksvoorstel

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

 


 

1. Titel onderzoeksvoorstel

2. Wat is uw relatie met Trajectum:

 

Als medewerker
Functie:

Locatie:

 

Als stagiair(e)
Wanneer:

Locatie:

 

3. Naam opleiding

Opleidingsniveau

 

4. Contactgegevens hogeschool/universiteit

5. Contactpersoon vanuit de opleiding

6. Soort onderzoek

 

7. Samenvatting onderzoeksvoorstel (als bijlage bijvoegen)

Upload de samenvatting

 


 

De volgende vragen hebben alleen betrekking op zorggebonden onderzoek.

Beoordelingscriteria voor zorggebonden onderzoek zijn:
1. Is het onderzoek relevant voor Trajectum?
2. Is het onderzoek wetenschappelijk en methodisch degelijk?
3. Is het onderzoek juridisch en ethisch verantwoord (privacy; belasting cliënten etc.)?
4. Is het onderzoek voor Trajectum uitvoerbaar (belasting personeel; tijdsinvestering)?

8. Toelichting op relevantie van het onderzoek voor (cliënten en/of medewerkers van) Trajectum

9. Toelichting op de eigen kennis van/ervaring met de doelgroep van Trajectum

10. Toelichting op de wijze waarop de privacy van cliënten en/of medewerkers in het onderzoek wordt geborgd (zie ook onderzoeksprotocol

11. Inschatting van de tijd die gevraagd wordt van medewerkers van Trajectum voor de dataverzameling

12. Dataverzameling
LiteratuurstudieDossieronderzoek cliëntenInterviews/vragenlijsten voor medewerkersInterviews/vragenlijsten voor cliënten

Anders, namelijk

 


 

Toe te voegen bijlagen (verplicht):

- eisen afstudeeronderzoek opleiding

- uitwerking onderzoeksvoorstel

Type de tekens over

captcha