Wachtenden voor klinische behandeling en voor verblijf
(per 1 oktober 2017)

LocatieFunctieFinancieringAantal wachtenden
Appelscha, ZeuvenakkersOrthopedagogische behandeling of begeleiding op beschermd terreinWLZ
Justitie
2
0
Boschoord, ’t WoldOrthopedagogisch behandelcentrumWLZ
Justitie
17
8
Boschoord, De BeukenForensisch Psychiatrische KliniekWLZ
Justitie
1
13
Eefde, Groot HungerinkOrthopedagogische begeleiding op beschermd terreinWLZ
Justitie
4
1
Eefde, 't MastlerOrthopedagogisch behandelcentrumWLZ
Justitie
2
0
Rekken, BerkellandOrthopedagogisch behandelcentrumWLZ
Justitie
17
20
Zutphen e.o.Specialistische begeleiding in de samenlevingWLZ
Justitie
1
1

Klinische behandeling
Er wordt geen wachttijd genoemd in het overzicht maar het aantal wachtenden wordt aangegeven. De reden hiervoor is dat een gemiddelde wachttijd geen reële graadmeter is. De wachttijden worden bepaald door de specifieke behandelvraag. Wanneer hier binnen verschillende locaties invulling aan gegeven kan worden is de wachttijd korter dan wanneer de behandeling slechts binnen één locatie kan plaatsvinden. Wij hebben hier te maken met een productieplafond, zowel voor WLZ als voor justitieel aangemelde cliënten. Dit veroorzaakt regelmatig wachttijden binnen de verschillende domeinen. De plaatsingscoördinatoren zullen er alles aan doen plaatsing zo spoedig mogelijk te realiseren en daarnaast bij een lange wachttijd te onderzoeken of in- of extern overbruggingszorg ingezet kan worden.

Verblijf
Het overzicht laat voor verblijf slechts enkele extern wachtenden zien. Het is goed daarop een toelichting te geven omdat dit verkeerde verwachtingen kan wekken. Trajectum is geen verblijfsinstelling. Wij streven er naar iedere cliënt indien mogelijk te laten uitstromen. Het is noodzakelijk om bij de uitstroom van de cliënten die in behandeling zijn geweest, en echt niet terug kunnen naar de locatie van herkomst een (langdurende) resocialisatieplaats te kunnen bieden. De interne doorstroom vraagt veel capaciteit waardoor instroom van buiten maar zeer beperkt mogelijk is. Toch willen wij onze functie van last resort voor alle cliënten behorend tot onze doelgroep maximaal proberen waar te maken. Dat betekent dat wanneer er echt nergens een plek gevonden kan worden buiten Trajectum wij toch een intake zullen doen en iemand kunnen accepteren voor langdurig wonen. De wachttijd hiervoor kan echter jaren zijn.

Wachttijd voor extramurale behandeling of begeleiding en voor Werk en Activiteiten
(per 1 oktober 2017)

LocatieFunctieFinancieringWachttijd of aantal wachtenden
AppelschaAmbulante Zorg (Werk en Activiteiten)WLZ
Justitie
Geen
Geen
AssenAmbulante ZorgWLZ
Justitie
Geen
Geen
BoschoordAmbulante Zorg (Werk en Activiteiten)WLZ
Justitie
Geen
Geen
DeventerAmbulante ZorgWLZ
Justitie
WMO
2 maanden
2 maanden
1 maand
RekkenAmbulante Zorg (Werk en Activiteiten)WLZ
Justitie
Geen
Geen
TwenteAmbulante ZorgWLZ
Justitie
6 tot 8 weken
6 tot 8 weken
ZutphenAmbulante BegeleidingWLZ
Justitie
WMO
Geen
Geen
Geen
ZutphenAmbulante BehandelingWLZ
Justitie
2 maanden
1 maand
ZutphenAmbulante Zorg (Werk en Activiteiten)WLZ
Justitie
WMO
Geen
Geen
ZwolleAmbulante ZorgWLZ
Justitie
DBC’s
WMO
1 maand
1 maand
Zie toevoeging
3 maanden

Toevoeging: wachttijd DBC’s op basis van de afspraken met de zorgverzekeraars

ZorgverzekeraarWachttijd tot eerste intakeWachttijd tot behandeling
VGZ1 maand2 weken
Zilveren Kruis Achmea6 maanden

Productieplafond 2017 was in mei jl. bereikt, productieverhoging is aangevraagd en in september jl. is een verhoging toegezegd. Vanaf dat moment zijn wij de wachtenden (langst wachtende van februari 2017) weer gaan inplannen. De wachtlijst loopt in, blijft voorlopig lang.
2 weken

Ambulante zorg- en behandelproducten
De wachttijden worden aangegeven per financieringsvorm. Voor cliënten met een Justitiële of WLZ-indicaties kunnen we de vragen over het algemeen binnen korte tijd in behandeling nemen.

DBC financiering Ambulante Zorg Zwolle
Als gevolg van verschillende inkoopafspraken met verschillende zorgverzekeraars zijn de wachttijden bij DBC’s langer of korter. Wij ontvangen meer aanmeldingen dan onze productieafspraken groot zijn waardoor wij niet anders kunnen dan een wachttijd te hanteren. De gehanteerde wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen.
Trajectum heeft voor 2017 voor ambulante zorg productieafspraken met Zilveren Kruis en VGZ. Cliënten hebben echter soms een zorgverzekering bij Menzis, Salland of andere verzekeraars waarmee wij geen contract hebben kunnen sluiten. Trajectum zet zich sterk in voor de cliënten die baat hebben bij onze specialistische behandeling indien zij behoren tot onze doelgroep en minder geholpen zijn met een regulier GGZ aanbod.
Wanneer blijkt dat het mogelijk is een WLZ of justitie indicatie aan te vragen adviseren wij cliënten/verwijzers daar in eerste instantie op in te zetten.
Is dat niet mogelijk en ziet cliënt/verwijzer Trajectum als eerste of enige keus voor de behandeling? Dan adviseren wij indien zij verzekerd zijn bij Menzis of Salland op basis van het ‘recht op zorg’ contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
Zorgadviseur Menzis: 088 2224242
Zorgadvieslijn Salland: 0570687470