Producten Kenniscentrum

Instructiefilm Weet Wat Je Kan
Er bestaat nu ook een instructiefilm voor de methode WEET WAT JE KAN (WWJK). WWJK is een module voor het geven van psycho-educatie over een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) aan cliënten en hun naasten. De film is, net als de methode WWJK, ontwikkeld door Trajectum in samenwerking met Transfore, en met de financiële middelen en inhoudelijke ondersteuning van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Lees hier meer over de instructiefilm WWJK.

DROS-instrument
De effecten van de geboden behandeling en begeleiding worden door de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek doorlopend gevolgd en wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt met instrumenten die gedeeltelijk speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld zoals de DROS, HKT-30, ABCL, MOAS+, REM-16. Met name de DROS (Dynamic Risc Outcome Scales) is een belangrijk ROM-instrument dat binnen Trajectum in samenwerking met de BORG is ontwikkeld. De DROS wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVB en forensische instellingen gebruikt.

Klik hier voor het DROS-instrument.

 

Module ‘Weet wat je kan’
De afdeling Ontwikkeling van het Kenniscentrum bestaat uit experts en programmaleiders die – samen met het primair proces en met de afdeling onderzoek – behandelinterventies, richtlijnen en protocollen en ontwikkelen. Deze monden uit in integrale zorgprogramma’s speciaal toegesneden op de behoeften en het niveau van onze cliënten. Een recent voorbeeld hiervan in de module ‘Weet wat je kan’, die in 2015 is ontwikkeld.
‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

Klik hier voor de module ‘Weet wat je kan’.