Kenniscentrum

Over het Kenniscentrum

Trajectum wil een ‘centre of excellence’ zijn: een toonaangevende, hooggekwalificeerde organisatie. Optimale benutting van beschikbare kennis en het ontwikkelen van (nieuwe) kennis zijn hierbij noodzakelijke ingrediënten. Ons Kenniscentrum levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van kennis binnen Trajectum.

Een belangrijke uitdaging voor het Kenniscentrum vormt het borgen van de kwaliteitsontwikkeling en het staven van ‘best practices’ en behandeling en begeleidingsmethoden door wetenschappelijk onderzoek. Die onderbouwing van de vakbekwaamheid en verdere professionalisering op het grensgebied van justitie, gehandicaptenzorg en psychiatrie vindt vooral plaats in het kenniscentrum.
Het kenniscentrum richt zich op:
– Ontwikkeling
– Onderzoek
– Opleiding

Het Kenniscentrum van Trajectum werkt samen met andere Kenniscentra (EFP, de Borg), universiteiten (Nijmegen, Groningen) en hogescholen (Windesheim).