WEET WAT JE KAN 2.0

© 2017 Trajectum

‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

rugzakDe module is tot stand gekomen met subsidie van het KFZ (Kwaliteit forensische zorg). De module werd ontwikkeld door het kenniscentrum van Trajectum in samenwerking met Transfore.

Het kenniscentrum stelt zich tot doel bij te dragen aan kwalitatief verantwoorde en effectieve begeleiding en behandeling voor (SG)LVB-cliënten, o.a. door producten te ontwikkelen en te delen. Onderstaande documenten zijn dan ook zonder kosten te downloaden. Ze mogen in de originele vorm worden gebruikt door gekwalificeerde hulpverleners bij de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB. Het volgen van een kortdurend scholingstraject wordt aangeraden.

Het kenniscentrum stelt er prijs op uw praktijkervaringen met de module te vernemen.

Voor vragen, overleg en feedback kunt u terecht bij de auteur: Marsja Mulder, marsjamulder@trajectum.info of bij kenniscentrum@trajectum.info

De volgende documenten van de module WEET WAT JE KAN zijn hier te downloaden:

Meer informatie en het aanmelden voor trainingen, zie de pagina Scholing in de methode WEET WAT JE KAN.