Kenniscentrum

 

Over het Kenniscentrum
Het Kenniscentrum van Trajectum heeft als opdracht: het bijdragen aan (en aantonen van) kwalitatief verantwoorde en effectieve begeleiding en behandeling voor SGLVG-cliënten door een samenspel van onderzoek, ontwikkeling en opleiding.

Bijzondere leerstoel Radboud Universiteit Nijmegen
Robert Didden is als bijzonder hoogleraar Verstandelijke beperking, leren en gedrag, verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum. Vanuit deze leerstoel wordt (promotie)onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de doelgroep SGLVG. Het onderzoeksprogramma vanuit de bijzondere leerstoel richt zich onder andere op het ontwikkelen van valide meetinstrumenten bij verslavingsproblemen van cliënten met SGLVG. Verder zijn er plannen voor onderzoek naar de relatie tussen stress en agressie, trauma en PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en slaapproblemen.Vanuit de leerstoel worden regelmatig (internationale) presentaties en publicaties verzorgd.

Landelijke samenwerking
Verschillende activiteiten vanuit het Kenniscentrum vinden plaats in samenwerking met andere SGLVG-instellingen, vaak in BORG-verband (www.deborg.nl). Een ander belangrijk samenwerkingsverband is het Expertisecentrum Forensische Zorg (www.efp.nl). Trajectum participeert in het EFP en het programma Kwaliteit Forensische ZORG. Ook is Trajectum aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (www.vgn.nl).

Effecten van behandeling
De effecten van de geboden behandeling en begeleiding worden door de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek doorlopend gevolgd en wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt met instrumenten die gedeeltelijk speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld zoals de DROS, HKT-30, ABCL, MOAS+, REM-16. Met name de DROS (Dynamic Risc Outcome Scales) is een belangrijk ROM-instrument dat binnen Trajectum in samenwerking met de BORG is ontwikkeld. De DROS wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVG en forensische instellingen gebruikt.

 

 

Ontwikkelen van behandelprogramma’s
De afdeling Ontwikkeling van het Kenniscentrum bestaat uit experts en programmaleiders die – samen met het primair proces en met de afdeling onderzoek – behandelinterventies, richtlijnen en protocollen en ontwikkelen. Deze monden uit in integrale zorgprogramma’s speciaal toegesneden op de behoeften en het niveau van onze cliënten.
Er zijn klinische en ambulante behandelprogramma’s ontwikkeld voor verslaving, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Hierin wordt kennis en kunde geïntegreerd op het gebied van diagnostiek en risicotaxatie, specifiek voor de SGLVG-doelgroep.
Ook voor psychiatrisch kwetsbare cliënten en voor bijzondere doelgroepen als doven en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt een passend behandel- en begeleidingsmilieu met behandelinterventies ontwikkeld.

Scholing en deskundigheidsbevordering
Vanuit de afdeling Ontwikkeling worden scholingsprogramma’s ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in het werken met de behandelprogramma’s. Daarbij staat kennis van de doelgroep SGLVG en de bejegening centraal. Ook is er veel aandacht voor de veiligheid van cliënten en medewerkers.
Daarnaast zijn de experts op verzoek beschikbaar voor workshops of een introductie op hun expertisegebied.

Kenniscentrum Trajectum

Hanzeallee 2
8017 KZ Zwolle
Postbus 40012
8004 DA Zwolle

Telefoon: 0561-422138 (Secretariaat)
E-mail: kenniscentrum@trajectum.info
Routebeschrijving